نیروهای قراردادی سازمان فنی و حرفه‌ای چند برابر ظرفیت مجاز هستند

نیروهای قراردادی سازمان فنی و حرفه‌ای چند برابر ظرفیت مجاز هستند

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در حال تلاش هستیم اما تعداد این افراد چند برابر ظرفیت مجاز است و مشکلاتی در راستای تبدیل وضعیت داریم اما قطعا کوتاهی نمی‌کنیم. به گزارش ایسنا،   سعید امانی دوم آبان‌ماه در آیین معارفه مدیرکل جدید فنی و حرفه‌ای

نیروهای قراردادی سازمان فنی و حرفه‌ای پنج برابر ظرفیت مجاز هستند

نیروهای قراردادی سازمان فنی و حرفه‌ای پنج برابر ظرفیت مجاز هستند

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در حال تلاش هستیم اما تعداد این افراد پنج برابر ظرفیت مجاز است و مشکلاتی در راستای تبدیل وضعیت داریم اما قطعا کوتاهی نمی‌کنیم. به گزارش ایسنا،   سعید امانی دوم آبان‌ماه در آیین معارفه مدیرکل جدید فنی و حرفه‌ای