با توجه به کاهش عرضه آپارتمانهای نوساز در تهران،قیمت این آپارتمانها افزایش یافته است.

 

 قیمت آپارتمان‌های زیر ۵ سال ساخت در تهران