بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین‌های گلدوزی و محصولات نساجی گشایش یافت.

 نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک

 نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک