مجری تلویزیون در برنامه شبکه یک، به اعدام وحید مظلومین، سلطان سکه واکنش نشان داد و به عدم انتشار عکسی از اعدام او انتقاد کرد.

کیاداود اسفندیاری مجری برنامه «حرف حساب» با خواندن پیامی در ارتباط با سلطان سکه، به مجازت سلطان سکه اشاره کرد و گفت: در این مورد انتقادهایی وارد است اینکه اینها جرمشان به طور مشخص چه بود؟ سکه هایش چه شد؟ الان من اگر ماست در حجم بالا بخرم مجرم هستم؟ اینها یک دوره با بانک مرکزی همکاری می کردند.