وزیر نیرو گفت: با ورود ۲۶ نیروگاه جدید به مدار، تا پیش از شروع تابستان سال آینده پنج هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده می‌شود رضا اردکانیان با بیان اینکه کشور هم کانون با کمبود هشت هزار مگاوات برق مواجه است افزود: به منظور جلوگیری از تکرار قطع برق درتابستان سال ۹۸ و افزایش […]


وزیر نیرو گفت: با ورود ۲۶ نیروگاه جدید به مدار، تا پیش از شروع تابستان سال آینده پنج هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده می‌شود رضا اردکانیان با بیان اینکه کشور هم کانون با کمبود هشت هزار مگاوات برق مواجه است افزود: به منظور جلوگیری از تکرار قطع برق درتابستان سال ۹۸ و افزایش ضریب اطمینان شبکه برق، همچنین به دنبال اجرای برنامه‌های فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف نیز هستیم.

ادامه مطلب