‘سهیل المزروعی’، وزیر انرژی امارات متحده عربی، از افزایش تولید نفت این کشور در سه ماهه سوم سال جاری و افزایش بیشتر آن در اکتبر و نوامبر به منظور تامین نیاز بازار خبر داد. وی افزود: تولید نفت امارات در ماه دسامبر مبتنی بر تقاضای مصرف کننده است و تا پایان امسال، ظرفیت تولید نفت […]


‘سهیل المزروعی’، وزیر انرژی امارات متحده عربی، از افزایش تولید نفت این کشور در سه ماهه سوم سال جاری و افزایش بیشتر آن در اکتبر و نوامبر به منظور تامین نیاز بازار خبر داد. وی افزود: تولید نفت امارات در ماه دسامبر مبتنی بر تقاضای مصرف کننده است و تا پایان امسال، ظرفیت تولید نفت خود را به ۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رساند.

ادامه مطلب